Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy w latach 2015-2017:

w mln PLN

2017 rok Zmiana %
2017/2016
2016 rok Zmiana %
2016/2015

2015 rok

Przychody ze sprzedaży

848,3 +26% 672,0 +27%

528,6

EBITDA*

69,5 +25% 55,8 +34%

41,6

EBITDA

61,2 +24% 49,4 +31%

37,6

Zysk netto*

51,6 +51% 34,1 +26%

27,2

Zysk netto

43,4 +54% 28,2 +25%

22,6

* wyniki znormalizowane po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym, opisanych w prospekcie emisyjnym.