Władze

Zarząd

JAROSŁAW K. JURAK – PREZES ZARZĄDU

Jaroslaw Jurak

Jarosław K. Jurak jest związany z Danwood od roku 1994, od sierpnia 2007 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu. 
Poprzednio pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Inżynieryjno-Geologicznym Budownictwa komunalnego w Białymstoku, w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim oraz w Budimex S.A.
Jarosław Jurak jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Białostockiej (ze specjalnością drogi, ulice, lotniska). Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zdobył tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Minnesoty.

 


 

GRZEGORZ SZKIREL – CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

Grzegorz SzkirelGrzegorz Szkirel od 2007 roku jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Finansowych Danwood. W latach 1998-2007 odpowiadał za obszary związane z finansami i księgowością w firmach takich jak MG Stalton S.A. i Browar Łomża sp. z o.o.
Jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Ekonomia. Ponadto ukończył studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.

 JAROSŁAW GRUŹDŹ – CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. BUDOWNICTWA

Jaroslaw Gruzdz
Jarosław Gruźdź
jest związany z Danwood od stycznia 2001 roku, od 2014 roku piastuje stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora ds. Budownictwa Grupy. Wcześniej pracował m.in. jako Kierownik regionu, Kierownik kontraktu, Kierownik działu budownictw i Dyrektor rynku niemieckiego. 
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako Podinspektor ds. planowania, inwestycji i rozwoju lokalnego w Urzędzie Gminy w Brańsku.  
Jarosław Gruźdź jest absolwentem Politechniki Białostockiej na Wydziale Budownictwa ze specjalnością konstrukcje budowlane i inżynierskie. Ukończył także program rozwoju menadżerów – ICAN Institute, Management™.

 Rada Nadzorcza

  • SEBASTIAN KRÓL
  • MATEUSZ GROCHOWICZ
  • JACEK FALTYNOWICZ
  • JANUSZ PŁOCICA
  • ROBERT BADZIAK