Profil działalności

Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się, na rynku europejskim, dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie „pod klucz”.

Większość sprzedaży Grupa realizuje na wymagającym rynku niemieckim, na którym jest liderem pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem.

Poza rynkiem niemieckim, Danwood jest także obecny w Austrii i Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce, gdzie jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.mapa Europy

W okresie ponad 20 lat swojej działalności Danwood przekazał klientom ponad 8,5 tys. domów.

Liczba domów przekazanych klientom w latach 2008-2017

Oferta firmy jest jedną z najbardziej kompleksowych i różnorodnych na rynku -  zawiera paletę ponad 130 projektów jedno- i dwurodzinnych domów, o powierzchni od 80 do ponad 300 m2, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym i estetycznym, dostosowanych do lokalnych oczekiwań. Klientom oczekującym rozwiązań niestandardowych Danwood proponuje projekty indywidualne. Konkurencyjność oferty firmy jest wynikiem wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny oferowanych domów. 
Firma posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim, którego obecne moce produkcyjne, po rozbudowie w latach 2015-2016, wynoszą 1,5 tys. domów rocznie, z możliwością dalszego, szybkiego ich zwiększenia wraz ze wzrostem liczby oddawanych domów. 

W skład grupy kapitałowej Danwood Holding SA, oprócz podmiotu dominującego, wchodzą dwa podmioty zależne: 

  • Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (100%) – spółka odpowiadająca za projektowanie, prefabrykację, sprzedaż oraz montaż i wykończenie domów prefabrykowanych o konstrukcji drewnianej w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Polsce i innych krajach
  • DQM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (100% pośrednio przez Danwood) – spółka prowadząca działalność w zakresie budownictwa jednorodzinnego w technologii tradycyjnej (murowanej) w Polsce (w 2017 roku udział domów tradycyjnych w liczbie domów wybudowanych ogółem wyniósł dla Grupy ok. 2%).

Właścicielem Danwood Holding S.A. jest Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.