Harmonogram oferty

Przewidywany skrócony harmonogram oferty

DATA

DZIAŁANIE

12-24 kwietnia 2018 r.

Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

13-23 kwietnia 2018 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych

nie później niż 24 kwietnia 2018 r.

Opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

25 – 27 kwietnia 2018 r.

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 

30 kwietnia 2018 r.

Przydział Akcji Oferowanych

około 11 maja 2018 r.

Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW