Bardzo dobre wyniki Danwood Holding w 2017 roku

Grupa Danwood Holding S.A. w 2017 roku wypracowała znormalizowany wynik EBITDA w wysokości 69,8 mln zł - wzrost o 25% w porównaniu do 2016 roku, oraz znormalizowany zysk netto sięgający 51,8 mln zł - wzrost o 52% rok do roku. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2017 roku wyniosły 848,3 mln zł (wzrost o 26%). Grupa notuje bardzo dobre wyniki finansowe na wszystkich poziomach dzięki systematycznemu  zwiększaniu skali działalności i ścisłej kontroli kosztów. 

W 2017 roku Grupa przekazała klientom 1215 domów wobec 995 obiektów rok wcześniej, co oznacza wzrost o 22% r/r.

Portfel zamówień Grupy na 31 grudnia 2017 r. obejmował ok. 2300 domów, co zapewnia realizację produkcji przez około 15 miesięcy. 

Systematycznie zwiększamy skalę działalności i umacniamy naszą pozycję na rynku niemieckim, na którym od pięciu lat jesteśmy liderem pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”. Nasz portfel zamówień rośnie i obejmuje obecnie ok. 2200 domów. Stopniowo wzmacniamy swoją obecność także na innych europejskich rynkach, przede wszystkim brytyjskim. W latach 2017 i 2016 odnotowaliśmy dwucyfrowe wzrosty liczby przekazanych domów, odpowiednio o 22% i 19% rok do roku. Wypracowaliśmy własny, efektywny kosztowo model biznesowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie rosnąć szybciej niż nasi niemieccy konkurenci, dostarczając klientom wysokiej jakości domy i jednocześnie wypracowując solidne wyniki. Naszą przewagą jest także lepszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników niż w przypadku niemieckich firm, które silnie odczuwają ich deficyt – powiedział Jarosław K. Jurak, Prezes Zarządu Danwood Holding S.A.