Prospekt emisyjny Danwood Holding S.A. zatwierdzony przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt Danwood Holding S.A. 

Cieszymy się z dzisiejszego zatwierdzenia prospektu emisyjnego i planujemy niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. Mamy ambitne plany rozwoju, notujemy bardzo dobre wyniki finansowe i zwiększamy przychody szybciej od konkurencji. Widzimy bardzo dobre perspektywy dla rynku prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w Europie i jego rosnące znaczenie względem domów tradycyjnych. Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW będzie kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju Grupy – powiedział Jarosław K. Jurak, Prezes Zarządu Danwood Holding S.A.