Danwood Holding składa prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego

Danwood Holding S.A. złożył 25 stycznia 2018 roku prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z planowaną w pierwszej połowie 2018 roku ofertą publiczną akcji i debiutem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przez ostatnie lata rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie, systematycznie zwiększając liczbę przekazywanych domów. W 2017 roku dostarczyliśmy klientom 1215 domów, czyli o 22% więcej niż rok wcześniej. Mamy wypełniony portfel zamówień na rok 2018 i początek 2019 roku. Naszą pozycję zbudowaliśmy przede wszystkim w oparciu o bardzo atrakcyjny rynek niemiecki, na którym jesteśmy liderem w segmencie domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz”. Rozwijamy działalność na rynku brytyjskim, z którym również wiążemy duże nadzieje. Działamy w najbardziej perspektywicznym segmencie rynku. Szacuje się, że średnioroczny wzrost wartości sprzedaży domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” na rynkach, na których działamy w latach 2017-2022 wyniesie 7%. Wspólnie z naszym akcjonariuszem uznaliśmy, że obecny etap rozwoju to dobry moment na upublicznienie Spółki i wprowadzenie jej na GPW. Planujemy skierować ofertę zarówno do inwestorów w Polsce jak i za granicą. Ostateczna decyzja dotycząca przeprowadzenia oferty publicznej, jak i jej harmonogramu, zależeć będzie od akcjonariusza sprzedającego i sytuacji rynkowej – powiedział Jarosław K. Jurak, Prezes Zarządu Danwood Holding S.A.