Danwood Holding S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną

Danwood Holding S.A. opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji.  

Cena maksymalna została ustalona na 15,00 PLN za akcję, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln PLN.

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 12-24 kwietnia 2018 roku. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 13-23 kwietnia 2018 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Członków Konsorcjum Detalicznego w Polsce.  

Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW. 
Celem strategicznym Danwood Holding S.A. jest dostarczenie klientom w 2020 roku ponad 1,9 tys. domów, z których ponad 95% zostanie przekazanych w standardzie wykończenia „pod klucz”.