Aktualności

Oferta publiczna Danwood Holding zawieszona

Na podstawie postanowień Prospektu, Akcjonariusz Sprzedający, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem oraz po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty.

Danwood Holding S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną

Danwood Holding S.A. opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji.

Prospekt emisyjny Danwood Holding S.A. zatwierdzony przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt Danwood Holding S.A.

Bardzo dobre wyniki Danwood Holding w 2017 roku

Wyniki Danwood Holding w 2017 roku. Grupa notuje bardzo dobre wyniki finansowe na wszystkich poziomach działalności.

Danwood Holding składa prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego

Danwood Holding S.A. złożył 25 stycznia 2018 roku prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z planowaną w pierwszej połowie 2018 roku ofertą publiczną akcji i debiutem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.